Wetgeving omtrent 3D-printing

Wetgeving omtrent 3D printing

De ontwikkelingen omtrent 3D-printing gaan tegenwoordig zo snel dat de wetgeving het niet meer kan bijhouden. De oude wetten zijn namelijk niet altijd voldoende voor deze nieuwe innovaties. In dit artikel vertellen we je meer over de wetgeving omtrent 3D-printing.

Schending van intellectuele eigendomsrechten

In Nederland gelden er een aantal wetten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht geldt voor auteursrechtelijk beschermde modellen en ontwerpen, het merkenrecht geldt voor merkproducten en het modellenrecht geldt voor modellen. Al deze producten mogen niet worden gekopieerd en vervolgens worden aangeboden of verspreid. Ook is het niet toegestaan om een 3D-scan van een van deze ontwerpen aan te bieden.

Er zijn echter nogal wat vragen omtrent de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 3D-print technologie. In de huidige wetgeving worden 3D-prints en 3D-scans niet specifiek genoemd. Ook is deze wetgeving enkel gericht op bedrijven en commerciële verkoop. Voor particulieren is het nog steeds toegestaan om auteursrechtelijk beschermde ontwerpen, merkproducten of modellen te scannen en vervolgens te printen. De wetgeving moet meer duidelijkheid gaan geven over de intellectuele eigendomsrechten omtrent 3D-printing voor zowel bedrijven als particulieren.

Organen

Organen 3D-printen

Op 3D-printergids kon je al eerder een artikel lezen over de ontwikkelingen omtrent het printen van organen. Op dit moment wordt verwacht dat er binnen 5 jaar een orgaanprinter is ontwikkeld voor eenvoudige organen. Het hangt echter van de wetgeving af of we hier tegen die tijd ook daadwerkelijk iets mee kunnen.

In de huidige Embryowet is vastgesteld dat het klonen van individuen door middel van embryosplitsing of celkerntransplantatie verboden is. Celkerntransplantatie inzetten om organen of weefsel te kweken is eveneens niet toegestaan. Ook geeft de Embryowet aan dat klonen onvoorwaardelijk verboden is. Als we in de toekomst organen willen 3D-printen in Nederland, zal de huidige wetgeving moeten worden aangepast.

3D-printen in het criminele circuit

De komst van de 3D-printer biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het criminele circuit. In de afgelopen tijd is er bijvoorbeeld al een werkend pistool geprint en het printen van harddrugs is ook mogelijk met de 3D-printer. Ook is er een persoon geweest die papiergeld heeft geprint wat sprekend leek op echt papiergeld. Het is de taak van de overheid en de politie om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden en zich hierop voor te bereiden.

3D printer winkel

3D printer winkel in de Verenigde Staten

Aansprakelijkheid 3D-printwinkel

Het kan voorkomen dat een consument illegale 3D-prints laat maken bij een 3D-printwinkel. De meeste 3D-printwinkels zullen dit niet toelaten, maar soms werken ze hier onbewust aan mee. Wellicht controleren ze niet welke prints een klant wil maken of de klant weet op de een of andere manier verborgen te houden dat het illegale prints zijn.

Nu vraagt men zich af in hoeverre een 3D-printwinkel aansprakelijk kan worden gehouden, indien er onbewust medewerking is gegeven aan het printen van illegale objecten. Zeker als het gaat om prints die de intellectuele eigendomsrechten schenden, is het niet duidelijk of een 3D-printwinkel hier ook verantwoordelijk voor kan worden gesteld. Het is vaak ook lastig voor de winkels om te controleren of op een bepaald object wel of geen eigendomsrechten heeft.

Als de 3D-printer zich zo snel blijft ontwikkelen, moeten er op korte termijn aanpassingen worden gedaan aan de huidige wetgeving. 3D-printergids houdt je hierover op de hoogte!