De huidige 3D-printing markt

De video geeft een beeld van de huidige 3D-printer markt en de mogelijkheden die deze technologie heeft wanneer doorontwikkeld. In plaats van passieve consumenten kan met behulp van 3D-printing technologie een nieuwe consumentisme worden gecreëerd: actieve consumenten. Zij kunnen nu zelf participeren en creëren in een nieuwe actieve economie, waarin zij voorheen “verplicht” waren in spullen te kopen die gebaseerd waren op massa-productie.

Voor jou interessant