3D printing kan schadelijk zijn voor gezondheid

3D printing filament kan schadelijk zijn

Uit onderzoek van de Illinois Institute of Technology blijkt dat 3D printing schadelijker is dan eerder werd gedacht. Natuurlijk moet hier wel bij vermeld worden dat het afhankelijk is van het filament en de 3D printer. Drie jaar geleden deed de universiteit al onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van 3D printing. In dat onderzoek kwam al naar voren dat bepaalde stoffen die vrijkwamen bij het printen schadelijk konden zijn. Factoren die dit beoordelen zijn onder andere filament, afzuiging en de soort 3D printer.

Hoe schadelijk is 3D printen nu eigenlijk?

Aangezien het oude onderzoek geen harde bewijzen kon vinden, hebben de wetenschappers een nieuw onderzoek opgezet. Het blijkt dat 3D printing inderdaad schadelijk is, waarschijnlijk meer dan men eerder had vermoed. De onderzoekers zeggen echter wel dat 3D printen pas schadelijk is wanneer er intensief wordt geprint. Daarnaast is de ventilatie ook van belang, aangezien goede ventilatie de schade al kan beperken of elimineren.

Testen van filament

Tijdens het onderzoek zijn een aantal filament soorten getest. De onderzoekers keken naar het 3D printen met ABS, HIPS, PLA, TGlase, nylon, PCTPE, laybrick en laywood filament. Het printen met deze filament soorten gaat gepaard met het vrijkomen van schadelijke stoffen. Echter gaat het om ultrafijne stoffen, die niet direct schade kunnen aanbrengen. Natuurlijk neemt dit gevaar wel toe naarmate de ventilatie niet voldoende is.

Vrijkomen van schadelijke stoffen

De ultrafijne stoffen kwamen vooral vrij met het printen van HIPS, nylon, PCTPE, laybrick en laywood. Bij het 3D printen met ABS kwamen ook stoffen vrij, maar in mindere mate. Wanneer er intensief geprint wordt, dan is ABS bestempelt als de meest schadelijke variant. PLA is daarentegen filament dat schoner is dan eerder werd vernomen. De meeste consumenten 3D printers maken gebruik van PLA.

Voorzorgsmaatregelen 3D printen

Wanneer je aan de slag wilt gaan met 3D printing is het daarom van belang om rekening te houden met deze factoren. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende ventilatie. Gaat het om een enkele 3D printer dan is het regelen van ventilatie vaak gemakkelijk. Daarbij komt ook de soort 3D printer, die de uitstoot van dampen kan bepalen en inperken. Bij het onderzoek werden tevens diverse soorten filament getest, welke een impact hebben op de schadelijkheid. Goed rekening houden met deze factoren betekent verantwoordelijk en gezond omgaan met 3D printing.

Voor jou interessant